Logopediepraktijk Theewis

WAAROM PAARDEN?

Een ANDERS LEREN MET LEREN paard is een rustig paard met een bomproof karakter. Het is dus niet nodig om ervaring met paarden te hebben. Leren met een paard heeft de volgende, unieke eigenschappen:

 • Met ANDERS LEREN MET PAARDEN leer je in beweging en interactief (visueel-kinesthetisch) in plaats van stilzittend informatie tot je nemen via met name het gehoor (auditief).
 • Door de driedimensionale beweging en de hogere lichaamstemperatuur van het paard communiceren de beide hersenhelften optimaal zodat de lesstof goed beklijft.
 • Het paard zorgt voor evenwicht in het rationele en emotionele brein, het zgn. limbische evenwicht.
 • Alle zintuigen doen mee tijdens de oefeningen op en naast het paard: Sensorische Integratie.
 • Een paard oordeelt niet over je, waardoor je je veilig bij een paard voelt. Vanuit veiligheid kun je beter leren.
 • Naast veiligheid, gaat het bij een paard ook over andere kwaliteiten, zoals contact maken, duidelijk weten wat je wilt, overtuigend optreden, vertrouwen geven en grenzen aangeven.
 • Het paard reageert op hoe je je werkelijk voelt, niet op hoe je je voordoet.
 • Omdat paarden zoveel impact hebben, zal de leerervaring minder snel vergeten worden dan in een regulier traject.

DE METHODE

ANDERS LEREN MET PAARDEN is een combinatie van cognitieve coaching (het opnemen van de lesstof) en sociaal-emotionele coaching. Tijdens de uitgebreide intake en de training besteden we ook veel aandacht aan de leervoorwaarden.

Verloop sessies
Elke sessie start met een korte, visuele instructie, de leerstof wordt topdown aangeboden: je krijgt eerst een totaaloverzicht op papier. Vanuit dit totaaloverzicht zoomen we in op de afzonderlijke onderdelen. In de rijbak wordt de topdownkaart nagebouwd met kleurige materialen zodat de spelling- en rekenregels gevisualiseerd worden en het kind er een beeld bij heeft. Na het klaarmaken van het paard volgt een warming-up met braingymoefeningen om de linker- en rechterhersenhelft goed met elkaar te laten communiceren. Vervolgens wordt de leerstof in beweging en gevisualiseerd aangeboden, zowel op als naast het paard.

Huiswerk
Herhalen is belangrijk om de leerstof te laten beklijven. Zeker voor kinderen die niet op de reguliere manier leren. ANDERS LEREN MET PAARDEN is geen bijles waar u uw kind een uurtje in de week naar toe brengt. Regelmatig thuis oefenen met uw kind is belangrijk en een absolute voorwaarde om het traject te laten slagen. Uw kind krijgt van ons oefenbladen mee zodat jullie samen hiaten kunnen wegwerken en zelfvertrouwen kunnen herwinnen.

School
In overleg met u wordt contact opgenomen met school. De leerkracht weet immers als geen ander hoe het kind vijf dagen in de week op school in zijn/haar vel zit en van welke hiaten er sprake is.

MODULES

Mindset
Bepaal zelf hoe je je voelt door anders te denken. Herken niet helpende rode gedachten en leer hoe je ze verandert in helpende groene gedachten.

TAAL:
Woordspelling
Leer de belangrijkste spellingsregels: dichte klank (hakwoord), lange open klank, korte open klank, tweetekenklank, eind d of t, stomme e, sch en viertekenklank. Gebaseerd op de F&L methode Taal in Blokjes.

Werkwoordspelling
Hoe zit het toch met die d en die t in de tegenwoordige tijd en die de(n) en te(n) in de verleden tijd? Incl. kofschip!

REKENEN:
Tafels

Welke tafel(s) wil jij leren? Ontdek het patroon en zet ze in je hoofd.

Optellen/aftrekken
Flitsen en splitsen met de getallen(lijn) 1 t/m 10, tellen over de 10, de getallen(lijn) tot 20 en de getallen(lijn) tot 100.

Klokkijken analoog en/of digitaal
Grip op de tijd. Kies uit analoog en/of digitaal.

Ruimtelijke Oriƫntatie
Een basis voor het positioneren van jezelf in de ruimte. Voorzetsels komen aan bod evenals de kompasrichtingen en coƶrdinaten op landkaarten.


En: Algemene coaching met hulp van het paard. Hierbij valt te denken aan diverse Executieve Functies (leervoorwaarden).

 • Metacognitie je kunt een stapje terug doen en van een afstandje naar jezelf en de situatie kijken. Je kunt bedenken hoe je het de volgende keer zult aanpakken.
 • Werkgeheugen je kunt informatiestapjes in je geheugen houden bij het uitvoeren van ingewikkelde taken.
 • Doorzettingsvermogen je kunt een doel halen dat je voor jezelf hebt en het lukt je om verleidingen te weerstaan.
 • Taak initiatie je kunt zonder uitstel en op een handige manier starten met datgene wat gedaan moet worden.
 • Reactie inhouden je kunt nadenken voordat je iets zegt of doet; je kunt je inhouden om niet meteen te doen wat in je opkomt.
 • Flexibiliteit je kunt je aanpassen aan veranderingen of je eigen aanpak veranderen als je merkt dat je niet handig bezig was.
 • Emotieregulatie Je kunt je emoties beheersen en je gedrag sturen.
 • Omgaan met tijd Je kunt inschatten hoeveel tijd je (nog) hebt, hoe je die tijd het best kunt indelen en hoe je op tijd klaar bent.
 • Organiseren Je kunt een systeem bedenken en bijhouden om belangrijke dingen op orde te houden.
 • Volgehouden aandacht je kunt je blijven focussen op een taak, ook als je wordt afgeleid, je je verveelt of moe wordt.
 • Plannen je kunt een plan bedenken waarmee je je doel/taak zal halen/afronden.

Een Anders Leren Met Paarden Sessie kost 80 euro Incl BTW en duurt anderhalf uur.